Bóg ukazuje się wszędzie, we wszystkim – w ludziach, przedmiotach,     w naturze i w wydarzeniach. To staje się oczywiste, że Bóg jest wszędzie i we wszystkim i nie możemy bez Niego istnieć. To niemożliwe. Ale my tego nie dostrzegamy.  

                                                                                              

                                                                                Thomas Merton